15938 Golssen - VEB Brauerei

Sortierung nach Etikettenserie zur Brauerei
zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(G174A - V) 15938 Golssen - VEB Brauerei

Abfüllung von: B415B - VEB GK Berlin
G174AB70.JPG
 
G174AB70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

G174AH70.JPG
 
G174AH70 ( 9,1 x 6,1)
(E) St. Thieme


Sortierung nach Etikettenserie zur Brauerei
zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(G174B - V) 15938 Golssen - VEB Getränke Luckau, BT Golssen

Abfüllung von: B415B - VEB GK Berlin
G174BH70.JPG
 
G174BH70 ( 9,3 x 6,1)
(E) H. Burger

G174BP70.JPG
 
G174BP70 ( 8,2 x 5,9)
(E) H. Burger


Sortierung nach Etikettenserie zur Brauerei
zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(G174C - V) 15938 Golssen - VEB GK Cottbus, VEB Getränke Luckau - BT Golssen

Abfüllung von: B415B - VEB GK Berlin
G174CP70.JPG
 
G174CP70 ( 8,2 x 6,0)
(E) H. Burger

G174CP71.JPG
 
G174CP71 ( 8,1 x 5,9)
(E) H. Burger

G174CP72.JPG
 
G174CP72 ( 8,1 x 6,0)
(E) T. Rosenlöcher


zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl