990XX Erfurt - Riebeck-Brauerei / Brauerei Braugold

Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E251B - B) 990XX Erfurt - Brauerei Gottlieb Büchner AG

E251BL10.JPG
 
E251BL10 ( 7,9 x 9,6)
(E) H. Thomann

E251BQ20.JPG
 
E251BQ20 ( 2,6 x 6,4)
(E) St. Mittenzwey

E251BX30.JPG
 
E251BX30 (11,0 x 8,1)
(E) St. Mittenzwey


Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E251D - B) 990XX Erfurt - Riebeck Brauerei AG, Abt.Erfurt

E251DB10.JPG
 
E251DB10 ( 7,1 x 9,2)
(E) H. Heimburger

L140BB11.JPG
 
E251DB11 ( 8,4 x 10,2)
Original: L140BB11
(E) St. Mittenzwey

E251DC10.JPG
 
E251DC10 ( 7,0 x 9,1)
(E) H. Heimburger

E251DC11.JPG
 
E251DC11 ( 6,9 x 9,0)
(E) Th. Könnicke

E251DC12.JPG
 
E251DC12 ( 7,0 x 9,1)
(E) H. Thomann

L140BE10.JPG
 
E251DEA0 ( 8,6 x 10,4)
Original: L140BE10
(E) BDM / H.Thomann

E251DF10.JPG
 
E251DF10 ( 6,9 x 9,1)
(E) H. Thomann

E251DL20.JPG
 
E251DL20 ( 2,7 x 7,5)
(E) anonym

L140BL10.JPG
 
E251DLA0 ( 8,6 x 10,4)
Original: L140BL10
(E) BDM / H.Thomann

L140BL12.JPG
 
E251DLA1 ( 7,9 x 9,8)
Original: L140BL12
(E) St. Mittenzwey

E251DN11.JPG
 
E251DN11 ( 6,9 x 9,2)
(E) H. Heimburger

L140BN10.JPG
 
E251DNA0 ( 8,6 x 10,4)
Original: L140BN10
(E) BDM / H.Thomann

L140BN13.JPG
 
E251DNA1 ( 8,3 x 10,2)
Original: L140BN13
(E) M. Thürmer

E251DP10.JPG
 
E251DP10 ( 7,0 x 9,1)
(E) H. Thomann

L140BP10.JPG
 
E251DPA0 ( 8,6 x 10,4)
Original: L140BP10
(E) BDM / H.Thomann

E251DQ20.JPG
 
E251DQ20 ( 2,2 x 6,6)
(E) H. Thomann

E251DQ21.JPG
 
E251DQ21 ( 2,3 x 6,6)
(E) H. Thomann

E251DQ22.JPG
 
E251DQ22 ( 2,2 x 6,6)
(E) H. Thomann

E251DQ23.JPG
 
E251DQ23 ( 2,2 x 6,6)
(E) H. Thomann

E251DX10.JPG
 
E251DX10 ( 7,0 x 9,1)
(E) T. Rosenlöcher

E251DX11.JPG
 
E251DX11 ( 7,0 x 9,1)
(E) T. Rosenlöcher

L140BX10.JPG
 
E251DXA0 ( 8,6 x 10,4)
Original: L140BX10
(E) BDM / H.Thomann

L140BX11.JPG
 
E251DXA1 ( 8,6 x 10,4)
Original: L140BX11
(E) St. Mittenzwey

L140BX13.JPG
 
E251DXA2 ( 7,9 x 9,8)
Original: L140BX13
(E) St. Mittenzwey

U099AX01.JPG
 
E251DXZ0 ( 8,0 x 8,0)
Original: U099AX01
(E) H. Burger


Sortierung nach Etikettenserie zum Verleger (5)
zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E251E - B) 990XX Erfurt - VEB Riebeck-Brauerei

E251EB10.JPG
 
E251EB10 ( 7,0 x 9,1)
(E) H. Streithoff
Sonderherstellung für HO
E251EB11.JPG
 
E251EB11 ( 6,8 x 8,8)
(E) H. Streithoff

E251EB12.JPG
 
E251EB12 ( 6,9 x 8,7)
(E) H. Streithoff

E251EB21.JPG
 
E251EB21 ( 2,5 x 7,8)
(E) Th. Furche

E251EB22.JPG
 
E251EB22 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Heimburger

E251EB23.JPG
 
E251EB23 ( 2,7 x 8,0)
(E) H. Streithoff

E251EF10.JPG
 
E251EF10 ( 7,0 x 9,2)
(E) H. Heimburger

E251EF11.JPG
 
E251EF11 ( 6,9 x 8,8)
(E) H. Streithoff

E251EF20.JPG
 
E251EF20 ( 2,6 x 7,8)
(E) H. Heimburger - Nr.: 28

E251EH20.JPG
 
E251EH20 ( 2,8 x 8,0)
(E) H. Streithoff - Nr.: 3

E251EH21.JPG
 
E251EH21 ( 2,7 x 8,0)
(E) H. Streithoff - Nr.: 20

E251EH22.JPG
 
E251EH22 ( 2,7 x 8,0)
(E) H. Streithoff - Nr.: 12

E251EH23.JPG
 
E251EH23 ( 2,6 x 7,9)
(E) H. Heimburger

E251EH24.JPG
 
E251EH24 ( 2,6 x 7,9)
(E) T. Rosenlöcher - Nr.: 34

E251EH25.JPG
 
E251EH25 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Heimburger - Nr.: 23

E251EH26.JPG
 
E251EH26 ( 2,6 x 8,0)
(E) D. Kauka - Nr.: 9

E251EH27.JPG
 
E251EH27 ( 2,6 x 7,9)
(E) K. Ehm - Nr.: 4

E251EH28.JPG
 
E251EH28 ( 2,6 x 7,9)
(E) M. Seitz - Nr.: 24

E251EL10.JPG
 
E251EL10 ( 7,0 x 9,0)
(E) H. Streithoff

E251EL11.JPG
 
E251EL11 ( 6,9 x 8,8)
(E) H. Heimburger

E251EM10.JPG
 
E251EM10 ( 6,9 x 8,7)
(E) Th. Furche

E251EM11.JPG
 
E251EM11 ( 7,0 x 9,1)
(E) F. Grommeck

E251EM20.JPG
 
E251EM20 ( 2,7 x 8,0)
(E) H. Streithoff

E251EM21.JPG
 
E251EM21 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Streithoff - Nr.: 5

E251EM22.JPG
 
E251EM22 ( 2,6 x 7,9)
(E) H. Heimburger - Nr.: 21

E251EM23.JPG
 
E251EM23 ( 2,7 x 8,1)
(E) Th. Könnicke - Nr.: 18

E251EM24.JPG
 
E251EM24 ( 2,7 x 8,0)
(E) T. Rosenlöcher - Nr.: 28

E251EP10.JPG
 
E251EP10 ( 7,1 x 9,0)
(E) Th. Furche

E251EP11.JPG
 
E251EP11 ( 7,0 x 9,1)
(E) H. Thomann

E251EP12.JPG
 
E251EP12 ( 6,9 x 8,7)
(E) D. Kauka

E251EP13.JPG
 
E251EP13 ( 7,0 x 9,1)
(E) H. Heimburger

E251EP20.JPG
 
E251EP20 ( 2,5 x 7,8)
(E) H. Thomann - Nr.: 9

E251EP21.JPG
 
E251EP21 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Streithoff - Nr.: 8

E251EP22.JPG
 
E251EP22 ( 2,7 x 8,0)
(E) H. Streithoff - Nr.: 1

E251EP23.JPG
 
E251EP23 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Heimburger - Nr.: 31

E251EP24.JPG
 
E251EP24 ( 2,5 x 8,0)
(E) H. Streithoff - Nr.: 7

E251ES10.JPG
 
E251ES10 ( 7,0 x 9,0)
(E) H. Thomann

E251ES11.JPG
 
E251ES11 ( 7,0 x 9,4)
(E) H. Streithoff
Sonderherstellung für HO
E251ES20.JPG
 
E251ES20 ( 2,7 x 8,0)
(E) H. Streithoff - Nr.: 41

E251ES21.JPG
 
E251ES21 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Heimburger - Nr.: 3

E251ES22.JPG
 
E251ES22 ( 2,5 x 7,8)
(E) H. Thomann

E251ET10.JPG
 
E251ET10 ( 7,0 x 8,8)
(E) T. Rosenlöcher
Sonderherstellung für HO
E251ET11.JPG
 
E251ET11 ( 7,0 x 9,0)
(E) Th. Furche

E251ET20.JPG
 
E251ET20 ( 2,6 x 8,0)
(E) Th. Könnicke - Nr.: 27

E251ET21.JPG
 
E251ET21 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Streithoff

E251ET22.JPG
 
E251ET22 ( 2,6 x 8,0)
(E) M. Seitz


Sortierung nach Etikettenserie zum Verleger (2)
zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E251F - B) 990XX Erfurt - VEB Brauerei Erfurt

E251FB01.JPG
 
E251FB01 ( 9,6 x 9,4)
(E) Th. Furche

E251FB10.JPG
 
E251FB10 ( 7,0 x 8,9)
(E) H. Burger

E251FB11.JPG
 
E251FB11 ( 7,0 x 9,0)
(E) H. Heimburger

E251FB20.JPG
 
E251FB20 ( 2,4 x 7,8)
(E) H. Burger

E251FB21.JPG
 
E251FB21 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Heimburger - Nr.: 43

E251FB22.JPG
 
E251FB22 ( 2,5 x 7,8)
(E) Th. Furche

E251FB23.JPG
 
E251FB23 ( 2,6 x 7,9)
(E) St. Mittenzwey - Nr.: 10

E251FB25.JPG
 
E251FB25 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

E251FB26.JPG
 
E251FB26 ( 9,0 x 6,0)
(E) T. Rosenlöcher

E251FB2T.JPG
 
E251FB2T ( 9,0 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

E251FB30.JPG
 
E251FB30 ( 2,5 x 7,8)
(E) H. Burger

E251FB31.JPG
 
E251FB31 ( 2,6 x 7,8)
(E) T. Rosenlöcher

E251FB32.JPG
 
E251FB32 ( 2,6 x 7,8)
(E) H. Streithoff

E251FB40.JPG
 
E251FB40 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

E251FB42.JPG
 
E251FB42 ( 9,1 x 6,0)
(E) F. Häffner

E251FB50.JPG
 
E251FB50 ( 2,5 x 7,9)
(E) H. Burger

E251FB51.JPG
 
E251FB51 ( 2,7 x 8,0)
(E) H. Streithoff

E251FB5Y.JPG
 
E251FB5Y ( 9,0 x 6,0)
(E) Th. Furche

E251FB5Z.JPG
 
E251FB5Z ( 9,0 x 6,0)
(E) T. Rosenlöcher

E251FB60.JPG
 
E251FB60 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FB61.JPG
 
E251FB61 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FB62.JPG
 
E251FB62 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E251FB63.JPG
 
E251FB63 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

E251FB64.JPG
 
E251FB64 ( 9,0 x 6,1)
(E) A. Wünsch

E251FC10.JPG
 
E251FC10 ( 7,1 x 9,1)
(E) H. Burger

E251FC20.JPG
 
E251FC20 ( 2,7 x 8,0)
(E) W. Markert - Nr.: 13

E251FC21.JPG
 
E251FC21 ( 2,6 x 7,8)
(E) H. Streithoff - Nr.: 10

E251FC22.JPG
 
E251FC22 ( 2,7 x 7,9)
(E) T. Rosenlöcher - Nr.: 8

E251FC23.JPG
 
E251FC23 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Heimburger - Nr.: 12

E251FC25.JPG
 
E251FC25 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E251FC2S.JPG
 
E251FC2S ( 9,0 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

E251FC30.JPG
 
E251FC30 ( 9,1 x 6,1)
(E) T. Rosenlöcher

E251FC40.JPG
 
E251FC40 ( 9,0 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

E251FH20.JPG
 
E251FH20 ( 2,5 x 7,9)
(E) H. Burger

E251FH21.JPG
 
E251FH21 ( 2,6 x 7,8)
(E) T. Rosenlöcher - Nr.: 1

E251FH22.JPG
 
E251FH22 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Streithoff

E251FH23.JPG
 
E251FH23 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Streithoff

E251FH24.JPG
 
E251FH24 ( 2,7 x 8,0)
(E) H. Streithoff

E251FH26.JPG
 
E251FH26 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Streithoff

E251FH27.JPG
 
E251FH27 ( 2,6 x 7,9)
(E) H. Heimburger

E251FH28.JPG
 
E251FH28 ( 2,5 x 7,9)
(E) H. Heimburger

E251FH29.JPG
 
E251FH29 ( 2,5 x 7,8)
(E) Th. Könnicke

E251FH2A.JPG
 
E251FH2A ( 2,5 x 7,7)
(E) Th. Furche

E251FH2B.JPG
 
E251FH2B ( 2,5 x 7,8)
(E) T. Rosenlöcher - Nr.: 5

E251FH2C.JPG
 
E251FH2C ( 2,5 x 7,9)
(E) J. Frischmann

E251FH2D.JPG
 
E251FH2D ( 2,5 x 7,7)
(E) Th. Könnicke

E251FH2E.JPG
 
E251FH2E ( 2,6 x 7,9)
(E) St. Mittenzwey - Nr.: 40

E251FH2F.JPG
 
E251FH2F ( 2,5 x 7,9)
(E) M. Seitz - Nr.: 20

E251FH2G.JPG
 
E251FH2G ( 2,5 x 7,9)
(E) M. Seitz

E251FH30.JPG
 
E251FH30 ( 2,5 x 7,9)
(E) Th. Furche

E251FH31.JPG
 
E251FH31 ( 2,4 x 7,7)
(E) Th. Furche

E251FH32.JPG
 
E251FH32 ( 2,4 x 7,6)
(E) H. Heimburger

E251FH3A.JPG
 
E251FH3A ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FH3B.JPG
 
E251FH3B ( 9,0 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

E251FH3C.JPG
 
E251FH3C ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Heimburger

E251FH40.JPG
 
E251FH40 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

E251FH41.JPG
 
E251FH41 ( 9,1 x 6,2)
(E) F. Häffner

E251FH42.JPG
 
E251FH42 ( 9,1 x 6,1)
(E) T. Rosenlöcher

E251FH50.JPG
 
E251FH50 ( 2,4 x 7,7)
(E) H. Burger

E251FH60.JPG
 
E251FH60 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FH61.JPG
 
E251FH61 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FH62.JPG
 
E251FH62 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E251FH63.JPG
 
E251FH63 ( 9,2 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FH64.JPG
  Aufloesung 
E251FH64 ( 9,0 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

E251FH65.JPG
 
E251FH65 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

E251FH66.JPG
 
E251FH66 ( 9,1 x 5,9)
(E) H. Streithoff

E251FH70.JPG
 
E251FH70 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FH71.JPG
 
E251FH71 ( 9,1 x 6,1)
(E) F. Häffner

E251FK70.JPG
 
E251FK70 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FK71.JPG
 
E251FK71 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FK72.JPG
 
E251FK72 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FK75.JPG
 
E251FK75 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FM20.JPG
 
E251FM20 ( 2,5 x 7,8)
(E) H. Burger

E251FM21.JPG
 
E251FM21 ( 2,4 x 7,7)
(E) H. Burger

E251FM22.JPG
 
E251FM22 ( 2,6 x 7,8)
(E) H. Burger

E251FM23.JPG
 
E251FM23 ( 2,6 x 7,9)
(E) T. Rosenlöcher - Nr.: 14

E251FM24.JPG
 
E251FM24 ( 2,6 x 8,0)
(E) T. Rosenlöcher - Nr.: 1

E251FM26.JPG
 
E251FM26 ( 2,5 x 7,9)
(E) H. Heimburger

E251FM27.JPG
 
E251FM27 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Streithoff

E251FM29.JPG
 
E251FM29 ( 2,5 x 7,9)
(E) St. Mittenzwey - Nr.: 26

E251FM2A.JPG
 
E251FM2A ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Schmidt - Nr.: 9

E251FM2B.JPG
  Aufloesung 
E251FM2B ( 2,6 x 8,0)
(E) anonym

E251FM2Q.JPG
 
E251FM2Q ( 9,0 x 6,1)
(E) F. Häffner

E251FM2R.JPG
 
E251FM2R ( 8,9 x 5,9)
(E) Th. Furche

E251FM2S.JPG
 
E251FM2S ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Streithoff

E251FM2T.JPG
 
E251FM2T ( 9,0 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

E251FM30.JPG
 
E251FM30 ( 9,1 x 6,0)
(E) Th. Könnicke

E251FM40.JPG
 
E251FM40 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FP10.JPG
 
E251FP10 ( 7,1 x 9,1)
(E) H. Burger

E251FP11.JPG
 
E251FP11 ( 6,9 x 8,8)
(E) Th. Könnicke

E251FP20.JPG
 
E251FP20 ( 2,5 x 7,6)
(E) H. Burger

E251FP21.JPG
 
E251FP21 ( 2,6 x 7,8)
(E) H. Burger

E251FP22.JPG
 
E251FP22 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Streithoff - Nr.: 49

E251FP23.JPG
 
E251FP23 ( 2,4 x 7,6)
(E) H. Heimburger

E251FP24.JPG
 
E251FP24 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Streithoff

E251FP25.JPG
 
E251FP25 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FP26.JPG
 
E251FP26 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Streithoff - Nr.: 31

E251FP28.JPG
 
E251FP28 ( 2,5 x 8,0)
(E) H. Streithoff - Nr.: 3

E251FP29.JPG
 
E251FP29 ( 2,6 x 7,8)
(E) T. Rosenlöcher - Nr.: 3

E251FP2A.JPG
 
E251FP2A ( 2,6 x 7,9)
(E) T. Rosenlöcher - Nr.: 1

E251FP2B.JPG
 
E251FP2B ( 2,6 x 8,0)
(E) St. Mittenzwey - Nr.: 13

E251FP2C.JPG
 
E251FP2C ( 2,7 x 7,9)
(E) H. Heimburger

E251FP2D.JPG
 
E251FP2D ( 2,4 x 7,6)
(E) H. Heimburger

E251FP2E.JPG
 
E251FP2E ( 2,6 x 7,9)
(E) St. Mittenzwey - Nr.: 26

E251FP2F.JPG
 
E251FP2F ( 2,6 x 7,9)
(E) M. Seitz - Nr.: 9

E251FP2R.JPG
 
E251FP2R ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Streithoff

E251FP2S.JPG
 
E251FP2S ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Heimburger

E251FP2T.JPG
 
E251FP2T ( 9,0 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

E251FP2U.JPG
 
E251FP2U ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E251FP30.JPG
 
E251FP30 ( 2,4 x 7,8)
(E) Th. Furche

E251FP40.JPG
 
E251FP40 ( 9,1 x 6,1)
(E) F. Häffner

E251FP41.JPG
 
E251FP41 ( 9,1 x 6,1)
(E) T. Rosenlöcher

E251FP42.JPG
 
E251FP42 ( 9,0 x 6,0)
(E) Th. Furche

E251FP43.JPG
 
E251FP43 ( 9,1 x 6,1)
(E) T. Rosenlöcher

E251FP50.JPG
 
E251FP50 ( 2,6 x 8,0)
(E) H. Burger

E251FP60.JPG
 
E251FP60 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FP61.JPG
 
E251FP61 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FP62.JPG
 
E251FP62 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FP63.JPG
 
E251FP63 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Streithoff

E251FP64.JPG
 
E251FP64 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FP68.JPG
 
E251FP68 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FP69.JPG
 
E251FP69 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Streithoff

E251FP70.JPG
 
E251FP70 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FP71.JPG
 
E251FP71 ( 9,0 x 6,0)
(E) F. Häffner

E251FP75.JPG
 
E251FP75 ( 9,0 x 6,0)
(E) Th. Furche

E251FP76.JPG
 
E251FP76 ( 9,0 x 6,0)
(E) Th. Furche

E251FS60.JPG
 
E251FS60 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

E251FS70.JPG
 
E251FS70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FS71.JPG
 
E251FS71 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FS72.JPG
 
E251FS72 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FS73.JPG
 
E251FS73 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FS74.JPG
 
E251FS74 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FS75.JPG
 
E251FS75 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FS76.JPG
 
E251FS76 ( 9,0 x 6,1)
(E) Th. Furche

E251FS77.JPG
 
E251FS77 ( 9,0 x 6,0)
(E) Th. Furche

E251FS80.JPG
 
E251FS80 ( 9,1 x 6,1)
(E) T. Rosenlöcher
Eröffnung IGA Erfurt
E251FS90.JPG
 
E251FS90 ( 9,2 x 5,9)
(E) H. Streithoff

E251FT10.JPG
 
E251FT10 ( 7,1 x 9,1)
(E) H. Burger

E251FT20.JPG
 
E251FT20 ( 2,6 x 7,9)
(E) H. Heimburger - Nr.: 38

E251FT21.JPG
 
E251FT21 ( 2,6 x 8,0)
(E) St. Mittenzwey - Nr.: 1

E251FT22.JPG
 
E251FT22 ( 2,6 x 7,9)
(E) St. Mittenzwey - Nr.: 26

E251FT30.JPG
 
E251FT30 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E251FT50.JPG
 
E251FT50 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Streithoff

U077AX7B.JPG
 
E251FX01 ( 7,1 x 2,9)
Original: U077AX7B
(E) St. Mittenzwey


Sortierung nach Etikettenserie zum Verleger (1)
zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E251G - B) 990XX Erfurt - VEB GK Erfurt, Werk Braugold

E251GB70.JPG
 
E251GB70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GB71.JPG
 
E251GB71 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GB72.JPG
 
E251GB72 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GB73.JPG
 
E251GB73 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GB74.JPG
 
E251GB74 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GB75.JPG
 
E251GB75 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GB76.JPG
 
E251GB76 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Streithoff

E251GB77.JPG
 
E251GB77 ( 9,0 x 6,0)
(E) Th. Furche

E251GB80.JPG
 
E251GB80 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GB90.JPG
 
E251GB90 ( 8,1 x 5,9)
(E) H. Burger

E251GB91.JPG
 
E251GB91 ( 8,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GB92.JPG
 
E251GB92 ( 8,2 x 6,0)
(E) H. Burger

E251GB93.JPG
 
E251GB93 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E251GB97.JPG
 
E251GB97 ( 8,1 x 5,9)
(E) H. Burger

E251GB98.JPG
 
E251GB98 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E251GB99.JPG
 
E251GB99 (10,2 x 9,1)
(E) H. Burger

E251GH70.JPG
 
E251GH70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GH71.JPG
 
E251GH71 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GH72.JPG
 
E251GH72 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GH73.JPG
 
E251GH73 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GH74.JPG
 
E251GH74 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GH75.JPG
 
E251GH75 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GH76.JPG
 
E251GH76 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GH77.JPG
 
E251GH77 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GH78.JPG
 
E251GH78 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GH79.JPG
 
E251GH79 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Streithoff

E251GH7A.JPG
 
E251GH7A ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Streithoff

E251GH7B.JPG
 
E251GH7B ( 9,0 x 6,0)
(E) Th. Furche

E251GH80.JPG
 
E251GH80 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GH81.JPG
 
E251GH81 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

E251GH82.JPG
 
E251GH82 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GH90.JPG
 
E251GH90 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E251GH91.JPG
 
E251GH91 ( 8,1 x 6,2)
(E) H. Burger

E251GH92.JPG
 
E251GH92 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E251GH93.JPG
 
E251GH93 ( 8,1 x 5,9)
(E) H. Burger

E251GH94.JPG
 
E251GH94 ( 7,8 x 5,6)
(E) A. Wünsch

E251GK80.JPG
 
E251GK80 (10,1 x 9,1)
(E) H. Burger

E251GK81.JPG
 
E251GK81 (10,1 x 9,1)
(E) H. Burger

E251GK82.JPG
 
E251GK82 (10,0 x 9,1)
(E) H. Burger
Hergestellt für DELIKAT
E251GP65.JPG
 
E251GP65 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GP66.JPG
 
E251GP66 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

E251GP67.JPG
 
E251GP67 ( 9,0 x 6,0)
(E) A. Wünsch

E251GP70.JPG
 
E251GP70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GP71.JPG
 
E251GP71 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GP72.JPG
 
E251GP72 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GP73.JPG
 
E251GP73 ( 9,0 x 6,0)
(E) Th. Furche

E251GP74.JPG
 
E251GP74 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GP75.JPG
 
E251GP75 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

E251GP76.JPG
 
E251GP76 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GP77.JPG
 
E251GP77 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GP78.JPG
 
E251GP78 ( 9,1 x 6,0)
(E) Th. Furche

E251GP79.JPG
 
E251GP79 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Streithoff

E251GP7A.JPG
 
E251GP7A ( 9,0 x 5,9)
(E) Th. Furche

E251GP80.JPG
 
E251GP80 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GP81.JPG
 
E251GP81 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GP90.JPG
 
E251GP90 ( 8,2 x 6,0)
(E) H. Burger

E251GP91.JPG
 
E251GP91 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E251GP92.JPG
 
E251GP92 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E251GP93.JPG
 
E251GP93 ( 8,2 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GP9A.JPG
 
E251GP9A ( 7,9 x 5,8)
(E) Th. Furche

E251GQ80.JPG
 
E251GQ80 ( 7,7 x 4,1)
(E) H. Burger

E251GQ81.JPG
 
E251GQ81 ( 8,5 x 4,0)
(E) H. Burger

E251GQ82.JPG
 
E251GQ82 ( 7,7 x 4,1)
(E) T. Rosenlöcher

E251GQ83.JPG
 
E251GQ83 ( 8,4 x 4,0)
(E) F.-M. Feist

E251GS70.JPG
 
E251GS70 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E251GS71.JPG
 
E251GS71 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GS72.JPG
 
E251GS72 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GS73.JPG
 
E251GS73 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GS74.JPG
 
E251GS74 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Streithoff

E251GS80.JPG
 
E251GS80 (10,2 x 9,0)
(E) H. Burger
=1986 : Blütenfest Gierstädt
E251GS81.JPG
 
E251GS81 (10,0 x 9,1)
(E) H. Burger

E251GS82.JPG
 
E251GS82 (10,1 x 9,1)
(E) H. Burger

E251GS83.JPG
 
E251GS83 (10,3 x 9,3)
(E) H. Burger
=1986 : Kreiserntefest
E251GS84.JPG
 
E251GS84 (10,1 x 9,1)
(E) H. Burger
=1988 : Blütenfest Gierstädt
E251GS90.JPG
 
E251GS90 ( 8,1 x 5,9)
(E) H. Burger

E251GS91.JPG
 
E251GS91 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E251GS92.JPG
 
E251GS92 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E251GS93.JPG
 
E251GS93 ( 8,2 x 6,0)
(E) H. Burger

E251GS94.JPG
 
E251GS94 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E251GS95.JPG
  Aufloesung 
E251GS95 ( 8,0 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

E251GX80.JPG
 
E251GX80 ( 8,0 x 6,0)
(E) H. Burger

E251GX81.JPG
 
E251GX81 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E251GX82.JPG
 
E251GX82 ( 8,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GX83.JPG
 
E251GX83 ( 8,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GX84.JPG
 
E251GX84 ( 8,0 x 6,0)
(E) H. Burger

E251GX85.JPG
 
E251GX85 ( 8,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251GX86.JPG
 
E251GX86 ( 8,1 x 6,2)
(E) H. Burger

E251GX87.JPG
 
E251GX87 ( 8,4 x 6,4)
(E) St. Thieme

E251GX88.JPG
 
E251GX88 ( 8,4 x 6,4)
(E) St. Thieme

E251GX89.JPG
 
E251GX89 ( 8,4 x 6,4)
(E) St. Thieme

E251GX8A.JPG
 
E251GX8A ( 8,4 x 6,4)
(E) St. Thieme


Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E251H - B) 990XX Erfurt - Brauerei Braugold

E251HH80.JPG
 
E251HH80 ( 8,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E251HS80.JPG
 
E251HS80 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger


Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E251I - B) 990XX Erfurt - Erfurter Braugold GmbH

E251IB70.JPG
 
E251IB70 (10,1 x 9,1)
(E) T. Rosenlöcher

E251IS80.JPG
 
E251IS80 ( 8,0 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

E251IS81.JPG
 
E251IS81 ( 8,0 x 6,0)
(E) B. Speer

E251IS82.JPG
 
E251IS82 ( 8,0 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

E251IS83.JPG
 
E251IS83 ( 8,0 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

E251IS84.JPG
 
E251IS84 ( 8,1 x 6,0)
(E) T. Rosenlöcher

E251IS90.JPG
 
E251IS90 ( 8,3 x 9,6)
(E) A. Wünsch


zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl