98673 Eisfeld - Eichberg Brauerei

Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E160B - B) 98673 Eisfeld - Griebelsche Brauerei AG

E160BB10.JPG
 
E160BB10 ( 9,6 x 8,1)
(E) St. Mittenzwey

E160BL10.JPG
 
E160BL10 ( 9,7 x 7,9)
(E) St. Mittenzwey

E160BN10.JPG
 
E160BN10 ( 9,6 x 7,8)
(E) St. Mittenzwey

E160BP10.JPG
 
E160BP10 ( 8,2 x 10,2)
(E) H. Burger

E160BQ10.JPG
 
E160BQ10 ( 3,5 x 9,1)
(E) H. Thomann

E160BX10.JPG
 
E160BX10 ( 8,0 x 10,1)
(E) H. Thomann


Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E160C - B) 98673 Eisfeld - VEB Eichberg Brauerei

E160CB10.JPG
 
E160CB10 ( 8,0 x 9,8)
(E) H. Burger

E160CB20.JPG
 
E160CB20 ( 3,7 x 9,1)
(E) H. Streithoff

E160CB21.JPG
 
E160CB21 ( 3,7 x 9,1)
(E) H. Streithoff

E160CB22.JPG
 
E160CB22 ( 3,7 x 9,1)
(E) H. Streithoff

E160CH01.JPG
 
E160CH01 ( 7,7 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

E160CH02.JPG
 
E160CH02 ( 7,6 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

E160CH10.JPG
 
E160CH10 ( 8,0 x 10,3)
(E) H. Streithoff

E160CH20.JPG
 
E160CH20 ( 3,6 x 9,0)
(E) T. Rosenlöcher

E160CH21.JPG
 
E160CH21 ( 3,4 x 9,1)
(E) H. Thomann

E160CH22.JPG
 
E160CH22 ( 3,7 x 9,1)
(E) H. Streithoff

E160CH23.JPG
 
E160CH23 ( 3,5 x 9,1)
(E) Th. Könnicke

E160CH24.JPG
 
E160CH24 ( 3,4 x 9,0)
(E) H. Heimburger

E160CH25.JPG
 
E160CH25 ( 3,5 x 9,1)
(E) Th. Könnicke

E160CM01.JPG
 
E160CM01 ( 7,6 x 6,0)
(E) H. Burger

E160CM02.JPG
 
E160CM02 ( 7,8 x 6,2)
(E) Pivety

E160CM10.JPG
 
E160CM10 ( 8,0 x 9,8)
(E) H. Burger

E160CM20.JPG
 
E160CM20 ( 3,5 x 9,0)
(E) T. Rosenlöcher

E160CM21.JPG
 
E160CM21 ( 3,7 x 9,2)
(E) Th. Furche

E160CM22.JPG
 
E160CM22 ( 3,4 x 9,0)
(E) anonym

E160CP10.JPG
 
E160CP10 ( 8,0 x 9,8)
(E) H. Burger

E160CP11.JPG
  Aufloesung 
E160CP11 ( 7,8 x 10,0)
(E) Internet

E160CP12.JPG
 
E160CP12 ( 8,0 x 10,0)
(E) B. Niklasz

E160CP20.JPG
 
E160CP20 ( 3,5 x 9,1)
(E) H. Thomann

E160CP21.JPG
 
E160CP21 ( 3,8 x 9,2)
(E) W. Markert

E160CP22.JPG
 
E160CP22 ( 3,5 x 9,1)
(E) H. Thomann

E160CP23.JPG
 
E160CP23 ( 3,5 x 9,0)
(E) H. Heimburger

E160CP24.JPG
 
E160CP24 ( 3,5 x 9,3)
(E) H. Heimburger

E160CP25.JPG
 
E160CP25 ( 3,5 x 9,0)
(E) Th. Furche

E160CP26.JPG
 
E160CP26 ( 3,5 x 9,1)
(E) Th. Könnicke

E160CX10.JPG
 
E160CX10 ( 8,1 x 9,8)
(E) H. Burger

E160CX20.JPG
 
E160CX20 ( 3,7 x 9,2)
(E) H. Burger

E160CX21.JPG
 
E160CX21 ( 3,4 x 9,1)
(E) H. Thomann

E160CX22.JPG
 
E160CX22 ( 3,5 x 9,2)
(E) H. Thomann


Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E160D - B) 98673 Eisfeld - VEB Braukombinat Hildburghausen, Werk II

E160DP70.JPG
 
E160DP70 ( 9,2 x 6,1)
(E) H. Heimburger
=1983 : 650 Jahre Eisfeld

zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl