1622X Eberswalde-Finow - Eberswalder Privatbrauerei

Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E052A - B) 1622X Eberswalde-Finow - Jagdschlösschen Brauerei, Bürgerbräu

E052AP30.JPG
 
E052AP30 (12,0 x 8,8)
(E) anonym

E052AX10.JPG
 
E052AX10 (DM: 11,1)
(E) anonym


Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E052B - B) 1622X Eberswalde-Finow - Eberswalder Brauerei AG

E052BC01.JPG
 
E052BC01 (10,2 x 7,2)
(E) St. Mittenzwey

E052BQ10.JPG
 
E052BQ10 ( 2,7 x 6,6)
(E) St. Mittenzwey

E052BQ11.JPG
 
E052BQ11 ( 2,7 x 7,0)
(E) St. Mittenzwey

E052BQ12.JPG
 
E052BQ12 ( 2,8 x 7,0)
(E) St. Mittenzwey

E052BW01.JPG
 
E052BW01 (10,0 x 6,5)
(E) H. Streithoff

E052BX01.JPG
 
E052BX01 ( 4,1 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

E052BX02.JPG
 
E052BX02 (SK: 8,1 , 9,0 , 9,0)
(E) H. Streithoff

E052BX10.JPG
 
E052BX10 ( 6,8 x 8,7)
(E) St. Mittenzwey

E052BX11.JPG
 
E052BX11 ( 7,2 x 9,0)
(E) H. Streithoff

E052BX12.JPG
 
E052BX12 ( 7,2 x 9,1)
(E) H. Streithoff

E052BX13.JPG
 
E052BX13 ( 7,0 x 8,9)
(E) St. Mittenzwey

E052BX14.JPG
 
E052BX14 ( 6,8 x 8,9)
(E) St. Mittenzwey

E052BX21.JPG
 
E052BX21 ( 5,7 x 8,9)
(E) H. Streithoff

E052BX25.JPG
 
E052BX25 (10,1 x 9,9)
(E) B. Speer


Sortierung nach Etikettenserie zum Verleger (4)
zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E052C - B) 1622X Eberswalde-Finow - VEB Brauerei Eberswalde

E052CB10.JPG
 
E052CB10 ( 6,9 x 8,8)
(E) St. Mittenzwey

E052CB11.JPG
 
E052CB11 ( 7,0 x 8,8)
(E) St. Mittenzwey

E052CB15.JPG
 
E052CB15 ( 4,6 x 7,5)
(E) T. Rosenlöcher

E052CB20.JPG
 
E052CB20 ( 2,5 x 6,5)
(E) H. Thomann - Nr.: 11

E052CB21.JPG
 
E052CB21 ( 2,5 x 6,5)
(E) H. Thomann - Nr.: 31

E052CB22.JPG
 
E052CB22 ( 2,5 x 6,5)
(E) H. Thomann - Nr.: 20

E052CB23.JPG
 
E052CB23 ( 2,5 x 6,5)
(E) H. Thomann - Nr.: 7

E052CB24.JPG
 
E052CB24 ( 2,5 x 6,5)
(E) H. Thomann - Nr.: 6

E052CB30.JPG
 
E052CB30 ( 2,7 x 6,7)
(E) H. Burger

E052CB31.JPG
 
E052CB31 ( 2,6 x 6,7)
(E) St. Mittenzwey

E052CB32.JPG
 
E052CB32 ( 2,6 x 6,6)
(E) H. Heimburger - Nr.: 4

E052CB50.JPG
 
E052CB50 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E052CB60.JPG
 
E052CB60 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E052CB61.JPG
 
E052CB61 ( 9,0 x 6,0)
(E) T. Rosenlöcher

E052CC20.JPG
 
E052CC20 ( 2,8 x 6,7)
(E) H. Burger - Nr.: 2

E052CC21.JPG
 
E052CC21 ( 2,6 x 6,6)
(E) St. Mittenzwey - Nr.: 6

E052CC22.JPG
 
E052CC22 ( 2,6 x 6,6)
(E) St. Mittenzwey - Nr.: 7

E052CC23.JPG
 
E052CC23 ( 2,6 x 6,5)
(E) H. Schmidt - Nr.: 23

E052CC24.JPG
 
E052CC24 ( 2,7 x 6,7)
(E) H. Heimburger - Nr.: 22

E052CC30.JPG
 
E052CC30 ( 2,7 x 6,5)
(E) St. Mittenzwey - Nr.: 30

E052CC31.JPG
 
E052CC31 ( 2,5 x 6,5)
(E) H. Thomann - Nr.: 2

E052CC40.JPG
 
E052CC40 ( 9,1 x 6,1)
(E) F. Häffner

E052CC50.JPG
 
E052CC50 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E052CH01.JPG
 
E052CH01 (DM: 7,0)
(E) St. Mittenzwey

E052CH10.JPG
 
E052CH10 ( 6,9 x 8,7)
(E) St. Mittenzwey

E052CH11.JPG
 
E052CH11 ( 7,1 x 8,7)
(E) St. Mittenzwey

E052CH12.JPG
 
E052CH12 ( 7,2 x 8,8)
(E) St. Mittenzwey

E052CH15.JPG
 
E052CH15 ( 5,0 x 7,8)
(E) H. Streithoff

E052CH16.JPG
 
E052CH16 ( 4,5 x 7,4)
(E) H. Thomann

E052CH17.JPG
 
E052CH17 ( 4,6 x 7,4)
(E) H. Thomann

E052CH1A.JPG
 
E052CH1A ( 2,5 x 6,1)
(E) St. Mittenzwey

E052CH20.JPG
 
E052CH20 ( 2,6 x 6,7)
(E) H. Burger - Nr.: 4

E052CH21.JPG
 
E052CH21 ( 2,7 x 6,6)
(E) H. Burger - Nr.: 29

E052CH22.JPG
 
E052CH22 ( 2,7 x 6,6)
(E) St. Mittenzwey - Nr.: 17

E052CH23.JPG
 
E052CH23 ( 2,6 x 6,6)
(E) St. Mittenzwey - Nr.: 5

E052CH24.JPG
 
E052CH24 ( 2,6 x 6,6)
(E) H. Heimburger

E052CH25.JPG
 
E052CH25 ( 2,7 x 6,6)
(E) H. Heimburger

E052CH26.JPG
 
E052CH26 ( 2,8 x 6,9)
(E) H. Schmidt - Nr.: 9

E052CH27.JPG
 
E052CH27 ( 2,6 x 6,6)
(E) St. Mittenzwey

E052CH28.JPG
 
E052CH28 ( 2,6 x 6,6)
(E) T. Rosenlöcher - Nr.: 3

E052CH29.JPG
 
E052CH29 ( 2,6 x 6,5)
(E) H. Thomann - Nr.: 9

E052CH2A.JPG
 
E052CH2A ( 2,6 x 6,6)
(E) H. Thomann - Nr.: 7

E052CH2B.JPG
 
E052CH2B ( 2,7 x 6,6)
(E) H. Thomann - Nr.: 10

E052CH2C.JPG
 
E052CH2C ( 2,6 x 6,5)
(E) H. Thomann - Nr.: 16

E052CH2D.JPG
 
E052CH2D ( 2,6 x 6,5)
(E) H. Thomann - Nr.: 23

E052CH2E.JPG
 
E052CH2E ( 2,5 x 6,5)
(E) H. Thomann - Nr.: 24

E052CH2F.JPG
 
E052CH2F ( 2,6 x 6,6)
(E) H. Thomann - Nr.: 26

E052CH2G.JPG
 
E052CH2G ( 2,6 x 6,6)
(E) St. Mittenzwey - Nr.: 29

E052CH30.JPG
 
E052CH30 ( 2,6 x 6,5)
(E) H. Burger

E052CH31.JPG
 
E052CH31 ( 2,6 x 6,6)
(E) H. Heimburger - Nr.: 12

E052CH32.JPG
 
E052CH32 ( 2,6 x 6,5)
(E) H. Thomann - Nr.: 6

E052CH33.JPG
 
E052CH33 ( 2,5 x 6,5)
(E) H. Thomann - Nr.: 25

E052CH34.JPG
 
E052CH34 ( 2,6 x 6,5)
(E) H. Thomann - Nr.: 31

E052CH35.JPG
 
E052CH35 ( 2,6 x 6,5)
(E) H. Thomann - Nr.: 27

E052CH40.JPG
 
E052CH40 ( 9,2 x 6,3)
(E) Th. Könnicke

E052CH50.JPG
 
E052CH50 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E052CH60.JPG
 
E052CH60 ( 9,2 x 6,1)
(E) H. Burger

E052CH61.JPG
 
E052CH61 ( 9,1 x 6,1)
(E) T. Rosenlöcher

E052CH62.JPG
  Aufloesung 
E052CH62 ( 9,0 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

E052CM0R.JPG
 
E052CM0R (DM: 7,0)
(E) St. Mittenzwey

E052CM10.JPG
 
E052CM10 ( 6,9 x 8,8)
(E) St. Mittenzwey

E052CM11.JPG
 
E052CM11 ( 7,2 x 9,1)
(E) H. Streithoff

E052CM12.JPG
 
E052CM12 ( 7,1 x 8,7)
(E) St. Mittenzwey

E052CM16.JPG
 
E052CM16 ( 4,6 x 7,5)
(E) H. Heimburger

E052CM17.JPG
 
E052CM17 ( 4,6 x 7,4)
(E) H. Thomann

E052CM1A.JPG
 
E052CM1A ( 2,7 x 6,6)
(E) St. Mittenzwey

E052CM20.JPG
 
E052CM20 ( 2,7 x 6,7)
(E) H. Burger - Nr.: 26

E052CM21.JPG
 
E052CM21 ( 2,6 x 6,6)
(E) St. Mittenzwey - Nr.: 5

E052CM22.JPG
 
E052CM22 ( 2,6 x 6,5)
(E) St. Mittenzwey - Nr.: 8

E052CM23.JPG
 
E052CM23 ( 2,6 x 6,5)
(E) St. Mittenzwey - Nr.: 22

E052CM24.JPG
 
E052CM24 ( 2,7 x 6,7)
(E) H. Heimburger

E052CM25.JPG
 
E052CM25 ( 2,5 x 6,5)
(E) H. Thomann - Nr.: 1

E052CM26.JPG
 
E052CM26 ( 2,6 x 6,6)
(E) T. Rosenlöcher - Nr.: 1

E052CM27.JPG
 
E052CM27 ( 2,6 x 6,5)
(E) H. Thomann

E052CM28.JPG
 
E052CM28 ( 2,6 x 6,5)
(E) H. Thomann

E052CM29.JPG
 
E052CM29 ( 2,6 x 6,5)
(E) H. Thomann - Nr.: 23

E052CM30.JPG
 
E052CM30 ( 2,6 x 6,6)
(E) H. Heimburger

E052CM31.JPG
 
E052CM31 ( 2,6 x 6,6)
(E) H. Heimburger - Nr.: 21

E052CM40.JPG
 
E052CM40 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E052CM50.JPG
 
E052CM50 ( 9,2 x 6,1)
(E) H. Burger

E052CM60.JPG
 
E052CM60 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E052CP10.JPG
 
E052CP10 ( 7,2 x 8,8)
(E) St. Mittenzwey

E052CP11.JPG
 
E052CP11 ( 7,0 x 8,8)
(E) St. Mittenzwey

E052CP12.JPG
 
E052CP12 ( 7,2 x 8,9)
(E) St. Mittenzwey

E052CP15.JPG
 
E052CP15 ( 4,6 x 7,5)
(E) H. Heimburger

E052CP16.JPG
 
E052CP16 ( 4,6 x 7,4)
(E) H. Thomann

E052CP1A.JPG
 
E052CP1A ( 2,5 x 6,1)
(E) St. Mittenzwey

E052CP20.JPG
 
E052CP20 ( 2,7 x 6,6)
(E) H. Burger - Nr.: 8

E052CP21.JPG
 
E052CP21 ( 2,5 x 6,6)
(E) St. Mittenzwey - Nr.: 6

E052CP22.JPG
 
E052CP22 ( 2,8 x 7,0)
(E) St. Mittenzwey - Nr.: 21

E052CP23.JPG
 
E052CP23 ( 2,6 x 6,6)
(E) T. Rosenlöcher

E052CP24.JPG
 
E052CP24 ( 2,6 x 6,6)
(E) T. Rosenlöcher - Nr.: 7

E052CP25.JPG
 
E052CP25 ( 2,7 x 6,6)
(E) H. Heimburger - Nr.: 14

E052CP26.JPG
 
E052CP26 ( 2,6 x 6,5)
(E) H. Thomann - Nr.: 4

E052CP27.JPG
 
E052CP27 ( 2,7 x 6,5)
(E) H. Thomann - Nr.: 3

E052CP30.JPG
 
E052CP30 ( 2,7 x 6,7)
(E) F. Häffner

E052CP31.JPG
 
E052CP31 ( 2,6 x 6,5)
(E) H. Thomann - Nr.: 19

E052CP32.JPG
 
E052CP32 ( 2,5 x 6,6)
(E) St. Mittenzwey - Nr.: 13

E052CP33.JPG
 
E052CP33 ( 2,5 x 6,6)
(E) H. Heimburger - Nr.: 12

E052CP34.JPG
 
E052CP34 ( 2,5 x 6,5)
(E) H. Thomann - Nr.: 9

E052CP35.JPG
 
E052CP35 ( 2,6 x 6,6)
(E) H. Thomann - Nr.: 1

E052CP36.JPG
 
E052CP36 ( 2,5 x 6,5)
(E) H. Thomann

E052CP37.JPG
 
E052CP37 ( 2,4 x 6,6)
(E) St. Mittenzwey - Nr.: 27

E052CP40.JPG
 
E052CP40 ( 9,0 x 6,0)
(E) T. Rosenlöcher

E052CP50.JPG
 
E052CP50 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E052CP60.JPG
 
E052CP60 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E052CP61.JPG
 
E052CP61 ( 9,0 x 6,1)
(E) Th. Furche

E052CT30.JPG
 
E052CT30 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E052CW01.JPG
 
E052CW01 (10,0 x 7,6)
(E) St. Mittenzwey


Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E052D - B) 1622X Eberswalde-Finow - VEB GK Frankfurt/O., Betr. Eberswalde

E052DB60.JPG
 
E052DB60 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E052DB61.JPG
 
E052DB61 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E052DB62.JPG
 
E052DB62 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E052DB75.JPG
 
E052DB75 ( 9,1 x 6,2)
(E) H. Burger

E052DB76.JPG
 
E052DB76 ( 9,1 x 6,1)
(E) T. Rosenlöcher

E052DB80.JPG
 
E052DB80 ( 8,2 x 6,0)
(E) H. Burger

E052DC70.JPG
 
E052DC70 ( 8,3 x 6,1)
(E) H. Burger

E052DH60.JPG
 
E052DH60 ( 9,2 x 6,1)
(E) H. Burger

E052DH61.JPG
 
E052DH61 ( 9,2 x 6,0)
(E) H. Burger

E052DH62.JPG
 
E052DH62 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E052DH63.JPG
 
E052DH63 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E052DH64.JPG
 
E052DH64 ( 9,1 x 6,1)
(E) T. Rosenlöcher

E052DH65.JPG
 
E052DH65 ( 9,1 x 6,0)
(E) A. Wünsch

E052DH80.JPG
 
E052DH80 ( 8,2 x 6,1)
(E) H. Burger

E052DM70.JPG
 
E052DM70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E052DM71.JPG
 
E052DM71 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E052DM72.JPG
 
E052DM72 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

E052DM73.JPG
 
E052DM73 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E052DM80.JPG
 
E052DM80 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E052DP60.JPG
 
E052DP60 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E052DP70.JPG
 
E052DP70 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

E052DP71.JPG
 
E052DP71 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

E052DP72.JPG
 
E052DP72 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

E052DP73.JPG
 
E052DP73 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Heimburger

E052DP80.JPG
 
E052DP80 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

E052DS80.JPG
 
E052DS80 (10,1 x 7,1)
(E) H. Burger

E052DY62.JPG
  Aufloesung 
E052DY62 ( 9,0 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

E052DY71.JPG
 
E052DY71 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Heimburger


Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(E052E - B) 1622X Eberswalde-Finow - Eberswalder Brauerei GmbH

E052EB70.JPG
 
E052EB70 ( 9,9 x 8,9)
(E) A. Wünsch

E052EC70.JPG
 
E052EC70 (10,1 x 7,1)
(E) T. Rosenlöcher

E052EC75.JPG
 
E052EC75 (10,0 x 7,0)
(E) H. Burger

E052EP70.JPG
 
E052EP70 (10,1 x 7,0)
(E) T. Rosenlöcher

E052EP71.JPG
 
E052EP71 (10,1 x 7,1)
(E) T. Rosenlöcher

E052EP72.JPG
  Aufloesung 
E052EP72 (10,0 x 7,0)
(E) St. Mittenzwey


zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl