0684X Dessau - Schultheiss, Abt. III / Brauerei Dessau

Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(D056A - B) 0684X Dessau - Brauerei zum Waldschlösschen AG

D056AH10.JPG
 
D056AH10 ( 9,5 x 7,3)
(E) St. Mittenzwey

D056AR10.JPG
 
D056AR10 ( 1,7 x 3,1)
(E) H. Thomann


Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(D056C - B) 0684X Dessau - Schultheiss-Patzenhofer-Brauerei AG, Abt. III

B382CB38.JPG
 
D056CB02 ( 8,0 x 8,7)
Original: B382CB38
(E) Th. Fricke

B382CB33.JPG
 
D056CB03 ( 8,2 x 8,2)
Original: B382CB33
(E) Th. Fricke

B382CB34.JPG
 
D056CB04 ( 8,1 x 10,1)
Original: B382CB34
(E) Th. Furche

D056CB10.JPG
 
D056CB10 ( 6,9 x 8,7)
(E) H. Thomann

D056CB11.JPG
 
D056CB11 ( 7,0 x 8,8)
(E) H. Thomann

D056CB12.JPG
 
D056CB12 ( 6,9 x 8,8)
(E) H. Thomann

D056CB13.JPG
 
D056CB13 ( 6,9 x 8,7)
(E) J. Frischmann

D056CB14.JPG
 
D056CB14 ( 7,1 x 8,9)
(E) H. Heimburger

D056CB15.JPG
 
D056CB15 ( 6,8 x 8,7)
(E) H. Thomann

D056CD10.JPG
  Aufloesung 
D056CD10 ( 7,2 x 9,1)
(E) St. Mittenzwey

D056CD11.JPG
 
D056CD11 ( 6,9 x 8,8)
(E) Th. Könnicke

B382CD50.JPG
 
D056CD50 ( 7,5 x 9,5)
Original: B382CD50
(E) Th. Fricke

D056CE05.JPG
  Aufloesung 
D056CE05 (DM: 7,0)
(E) St. Mittenzwey

D056CE30.JPG
 
D056CE30 ( 9,2 x 6,0)
(E) St. Thieme

D056CE31.JPG
 
D056CE31 ( 9,2 x 6,1)
(E) St. Mittenzwey

D056CE32.JPG
 
D056CE32 ( 9,4 x 6,2)
(E) Th. Fricke

D056CH01.JPG
 
D056CH01 ( 7,1 x 8,8)
(E) H. Burger

D056CH05.JPG
 
D056CH05 (DM: 6,9)
(E) H. Thomann

D056CH06.JPG
 
D056CH06 (DM: 6,9)
(E) H. Thomann

D056CH11.JPG
 
D056CH11 ( 6,8 x 8,8)
(E) H. Thomann

D056CH20.JPG
 
D056CH20 ( 4,1 x 7,6)
(E) Th. Fricke

B382CH50.JPG
 
D056CH50 ( 7,5 x 9,5)
Original: B382CH50
(E) Th. Fricke

D056CN01.JPG
 
D056CN01 ( 7,1 x 8,8)
(E) H. Burger

D056CN05.JPG
 
D056CN05 (DM: 6,9)
(E) H. Thomann

D056CN10.JPG
 
D056CN10 ( 6,9 x 8,6)
(E) St. Thieme

D056CN11.JPG
 
D056CN11 ( 6,9 x 8,7)
(E) H. Thomann

D056CN12.JPG
 
D056CN12 ( 6,9 x 8,7)
(E) Th. Furche

B382CN1J.JPG
 
D056CN13 ( 8,1 x 10,0)
Original: B382CN1J
(E) St. Mittenzwey

B382CN1G.JPG
 
D056CN14 ( 8,0 x 9,9)
Original: B382CN1G
(E) Th. Fricke

B382CN1A.JPG
 
D056CN15 ( 8,0 x 9,8)
Original: B382CN1A
(E) Th. Fricke

B382CN1B.JPG
 
D056CN16 ( 7,0 x 8,9)
Original: B382CN1B
(E) Th. Fricke

B382CN15.JPG
 
D056CN17 ( 8,0 x 9,8)
Original: B382CN15
(E) Th. Fricke

B382CN1D.JPG
 
D056CN18 ( 7,8 x 9,5)
Original: B382CN1D
(E) Th. Fricke

B382CN1E.JPG
 
D056CN19 ( 7,8 x 9,7)
Original: B382CN1E
(E) Th. Fricke

B382CN1F.JPG
 
D056CN1A ( 7,9 x 9,6)
Original: B382CN1F
(E) Th. Fricke

B382CN1H.JPG
 
D056CN1B ( 7,5 x 9,2)
Original: B382CN1H
(E) Th. Fricke

B382CN1I.JPG
 
D056CN1C ( 7,7 x 9,7)
Original: B382CN1I
(E) Th. Fricke

B382CN1K.JPG
 
D056CN1D ( 8,1 x 10,0)
Original: B382CN1K
(E) St. Mittenzwey

D056CP01.JPG
 
D056CP01 (DM: 6,9)
(E) Th. Fricke

D056CP02.JPG
 
D056CP02 (DM: 7,0)
(E) Th. Fricke

D056CP30.JPG
 
D056CP30 (10,5 x 6,8)
(E) anonym

D056CP31.JPG
 
D056CP31 ( 9,2 x 6,2)
(E) Th. Fricke

D056CP32.JPG
 
D056CP32 ( 9,2 x 6,1)
(E) Th. Fricke

B382CP50.JPG
 
D056CP50 ( 7,5 x 9,5)
Original: B382CP50
(E) Th. Fricke

D056CQ20.JPG
 
D056CQ20 ( 2,4 x 6,1)
(E) Th. Fricke

D056CQ21.JPG
 
D056CQ21 ( 2,3 x 6,1)
(E) H. Heimburger

D056CQ22.JPG
 
D056CQ22 ( 2,4 x 6,1)
(E) D. Kauka

D056CX01.JPG
 
D056CX01 (DM: 7,1)
(E) H. Heimburger

D056CX10.JPG
 
D056CX10 ( 7,3 x 9,1)
(E) St. Thieme

D056CX11.JPG
 
D056CX11 ( 6,9 x 8,7)
(E) H. Thomann

D056CX12.JPG
 
D056CX12 ( 7,0 x 8,8)
(E) H. Thomann

D056CX13.JPG
 
D056CX13 ( 7,1 x 8,9)
(E) B. Speer

B382CX19.JPG
 
D056CX14 ( 8,1 x 9,7)
Original: B382CX19
(E) Th. Fricke

B382CX16.JPG
 
D056CX15 ( 7,3 x 8,9)
Original: B382CX16
(E) Th. Fricke

B382CX15.JPG
 
D056CX16 ( 7,2 x 8,8)
Original: B382CX15
(E) St. Mittenzwey

B382CX1A.JPG
 
D056CX17 ( 8,0 x 9,8)
Original: B382CX1A
(E) Th. Fricke

B382CX18.JPG
 
D056CX18 ( 7,9 x 9,6)
Original: B382CX18
(E) Th. Könnicke

B382CX1B.JPG
 
D056CX19 ( 8,1 x 9,9)
Original: B382CX1B
(E) Th. Fricke

B382CX1C.JPG
 
D056CX1A ( 8,0 x 9,8)
Original: B382CX1C
(E) Th. Fricke

B382CX1D.JPG
 
D056CX1B ( 7,9 x 9,6)
Original: B382CX1D
(E) St. Mittenzwey

B382CX1G.JPG
 
D056CX1G ( 7,7 x 9,6)
Original: B382CX1G
(E) St. Mittenzwey

B382CX41.JPG
 
D056CX41 (10,6 x 8,3)
Original: B382CX41
(E) Th. Fricke


Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(D056D - B) 0684X Dessau - Schultheiss-Brauerei AG, Abt. III

D056DB01.JPG
 
D056DB01 (DM: 7,1)
(E) Th. Fricke

D056DB02.JPG
 
D056DB02 (DM: 7,1)
(E) Th. Fricke

D056DB10.JPG
 
D056DB10 ( 6,8 x 8,9)
(E) Th. Fricke

D056DB40.JPG
 
D056DB40 ( 6,7 x 7,4)
(E) Th. Fricke

D056DB41.JPG
 
D056DB41 ( 6,8 x 7,5)
(E) Th. Fricke

D056DB42.JPG
 
D056DB42 ( 6,7 x 7,3)
(E) H. Thomann

D056DD01.JPG
 
D056DD01 (DM: 7,0)
(E) Th. Fricke

D056DD10.JPG
  Aufloesung 
D056DD10 ( 6,8 x 8,9)
(E) St. Mittenzwey

D056DD12.JPG
 
D056DD12 ( 6,9 x 8,8)
(E) Th. Fricke

D056DD40.JPG
 
D056DD40 ( 6,6 x 7,2)
(E) Th. Fricke

D056DD41.JPG
 
D056DD41 ( 6,7 x 7,3)
(E) Th. Fricke

D056DD42.JPG
 
D056DD42 ( 6,5 x 7,2)
(E) D. Kauka

D056DD43.JPG
 
D056DD43 ( 6,3 x 6,9)
(E) St. Mittenzwey

D056DE10.JPG
 
D056DE10 ( 6,9 x 8,9)
(E) St. Mittenzwey
Sonderherstellung für HO
D056DE30.JPG
 
D056DE30 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Thomann

D056DE32.JPG
 
D056DE32 ( 9,2 x 6,1)
(E) Th. Fricke

D056DF01.JPG
 
D056DF01 (DM: 7,0)
(E) Th. Fricke

D056DF05.JPG
 
D056DF05 (DM: 7,0)
(E) Th. Furche

D056DH01.JPG
  Aufloesung 
D056DH01 (DM: 6,9)
(E) St. Mittenzwey

D056DH10.JPG
 
D056DH10 ( 6,9 x 8,7)
(E) J. Frischmann

D056DH40.JPG
 
D056DH40 ( 6,7 x 7,5)
(E) Th. Fricke

D056DH41.JPG
 
D056DH41 ( 6,3 x 7,1)
(E) St. Mittenzwey

D056DH42.JPG
 
D056DH42 ( 6,4 x 7,0)
(E) St. Mittenzwey

D056DH43.JPG
  neu 
D056DH43 ( 6,4 x 7,0)
(E) H. Heimburger

D056DM20.JPG
 
D056DM20 ( 2,2 x 6,4)
(E) Th. Könnicke - Nr.: 26

D056DN30.JPG
 
D056DN30 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Thomann

D056DN40.JPG
 
D056DN40 (DM: 7,0)
(E) Th. Fricke

D056DP30.JPG
 
D056DP30 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Thomann

D056DP31.JPG
 
D056DP31 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Thomann

D056DP32.JPG
 
D056DP32 ( 9,2 x 6,1)
(E) Th. Fricke

D056DP40.JPG
 
D056DP40 ( 6,7 x 7,5)
(E) Th. Fricke

D056DP41.JPG
 
D056DP41 ( 6,6 x 7,6)
(E) St. Mittenzwey

D056DQ01.JPG
 
D056DQ01 ( 2,2 x 6,0)
(E) Th. Fricke

D056DQ02.JPG
 
D056DQ02 ( 2,2 x 5,9)
(E) Th. Fricke

D056DQ03.JPG
 
D056DQ03 ( 2,3 x 5,9)
(E) Th. Fricke

D056DQ04.JPG
 
D056DQ04 ( 2,2 x 6,0)
(E) T. Rosenlöcher

D056DQ40.JPG
 
D056DQ40 ( 2,7 x 6,6)
(E) Th. Fricke

D056DS10.JPG
 
D056DS10 ( 6,6 x 8,6)
(E) Th. Fricke
Sonderherstellung HO
D056DS40.JPG
 
D056DS40 ( 6,7 x 7,4)
(E) Th. Fricke

D056DX40.JPG
 
D056DX40 (DM: 7,0)
(E) Th. Fricke

D056DX41.JPG
 
D056DX41 (DM: 7,0)
(E) Th. Fricke


Sortierung nach Etikettenserie zum Verleger (6)
zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(D056E - B) 0684X Dessau - VEB Brauerei Dessau

D056EB01.JPG
 
D056EB01 ( 6,7 x 7,3)
(E) H. Thomann

D056EB02.JPG
 
D056EB02 ( 6,7 x 7,4)
(E) H. Burger

D056EB03.JPG
 
D056EB03 ( 6,7 x 7,4)
(E) J. Frischmann

D056EB10.JPG
 
D056EB10 ( 6,3 x 8,0)
(E) H. Heimburger

D056EB20.JPG
 
D056EB20 ( 4,9 x 8,3)
(E) H. Burger

D056EB21.JPG
 
D056EB21 ( 5,0 x 8,3)
(E) H. Streithoff

D056EB22.JPG
 
D056EB22 ( 4,9 x 8,4)
(E) J. Frischmann

D056EB23.JPG
 
D056EB23 ( 4,9 x 8,5)
(E) St. Thieme

D056EB24.JPG
 
D056EB24 ( 5,0 x 8,5)
(E) H. Heimburger

D056EB28.JPG
 
D056EB28 ( 8,0 x 5,2)
(E) H. Burger

D056EB29.JPG
 
D056EB29 ( 8,0 x 5,2)
(E) H. Heimburger

D056EB40.JPG
 
D056EB40 ( 9,2 x 6,2)
(E) H. Burger

D056EB41.JPG
 
D056EB41 ( 9,2 x 6,2)
(E) St. Thieme

D056EB50.JPG
 
D056EB50 ( 8,9 x 6,0)
(E) H. Burger

D056EB51.JPG
 
D056EB51 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

D056EB60.JPG
 
D056EB60 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

D056EB61.JPG
 
D056EB61 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D056EB62.JPG
 
D056EB62 ( 8,9 x 6,0)
(E) H. Burger

D056EB63.JPG
 
D056EB63 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

D056EB64.JPG
 
D056EB64 ( 9,1 x 6,1)
(E) St. Thieme

D056EB65.JPG
 
D056EB65 ( 8,9 x 6,0)
(E) A. Wünsch

D056EB70.JPG
 
D056EB70 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

D056EB71.JPG
 
D056EB71 ( 9,1 x 6,1)
(E) St. Thieme

D056EB75.JPG
 
D056EB75 (10,3 x 7,3)
(E) H. Burger

D056EB76.JPG
 
D056EB76 ( 8,3 x 6,0)
(E) H. Burger

D056EB77.JPG
 
D056EB77 ( 8,1 x 6,0)
(E) St. Thieme

D056EB78.JPG
 
D056EB78 (10,1 x 7,0)
(E) St. Thieme

D056EB80.JPG
 
D056EB80 (10,0 x 9,0)
(E) H. Burger

D056EB81.JPG
 
D056EB81 (10,0 x 9,1)
(E) T. Rosenlöcher

D056EB82.JPG
 
D056EB82 (10,0 x 9,0)
(E) M. Graul

D056EC20.JPG
 
D056EC20 ( 5,0 x 8,6)
(E) H. Burger

D056EC21.JPG
 
D056EC21 ( 5,0 x 8,2)
(E) H. Streithoff

D056EC22.JPG
 
D056EC22 ( 4,9 x 8,3)
(E) St. Thieme

D056EC23.JPG
 
D056EC23 ( 5,9 x 9,1)
(E) Th. Könnicke

D056EC24.JPG
 
D056EC24 ( 4,8 x 8,4)
(E) Th. Könnicke

D056EC25.JPG
 
D056EC25 ( 5,4 x 8,6)
(E) H. Thomann

D056EC28.JPG
 
D056EC28 ( 8,1 x 5,1)
(E) St. Thieme

D056EC40.JPG
 
D056EC40 ( 9,1 x 6,1)
(E) St. Thieme

D056EC41.JPG
 
D056EC41 ( 9,2 x 6,2)
(E) St. Thieme

D056EC42.JPG
 
D056EC42 ( 9,2 x 6,1)
(E) Th. Fricke

D056EC50.JPG
 
D056EC50 ( 8,9 x 6,0)
(E) H. Burger

D056EC60.JPG
 
D056EC60 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

D056EC70.JPG
 
D056EC70 ( 9,1 x 6,1)
(E) St. Thieme

D056EF30.JPG
 
D056EF30 ( 9,3 x 6,3)
(E) H. Burger

D056EH01.JPG
 
D056EH01 ( 6,8 x 7,4)
(E) St. Thieme

D056EH02.JPG
 
D056EH02 ( 6,2 x 7,9)
(E) H. Burger

D056EH03.JPG
 
D056EH03 ( 6,7 x 7,4)
(E) St. Thieme

D056EH20.JPG
 
D056EH20 ( 5,0 x 8,2)
(E) H. Burger

D056EH21.JPG
 
D056EH21 ( 5,0 x 8,5)
(E) St. Thieme

D056EH22.JPG
 
D056EH22 ( 5,0 x 8,5)
(E) H. Heimburger

D056EH23.JPG
 
D056EH23 ( 4,9 x 8,4)
(E) St. Thieme

D056EH24.JPG
 
D056EH24 ( 4,9 x 8,5)
(E) St. Thieme

D056EH25.JPG
 
D056EH25 ( 4,9 x 8,4)
(E) St. Thieme

D056EH26.JPG
 
D056EH26 ( 5,0 x 8,3)
(E) St. Thieme

D056EH27.JPG
 
D056EH27 ( 4,9 x 8,5)
(E) Th. Könnicke

D056EH28.JPG
 
D056EH28 ( 8,0 x 5,2)
(E) St. Thieme

D056EH29.JPG
 
D056EH29 ( 8,0 x 5,2)
(E) St. Thieme

D056EH2A.JPG
 
D056EH2A ( 8,1 x 5,2)
(E) St. Thieme

D056EH2B.JPG
 
D056EH2B ( 5,8 x 9,0)
(E) T. Rosenlöcher

D056EH2C.JPG
 
D056EH2C ( 5,8 x 8,9)
(E) H. Thomann

D056EH2D.JPG
 
D056EH2D ( 5,6 x 8,8)
(E) H. Thomann

D056EH2E.JPG
 
D056EH2E ( 5,8 x 9,0)
(E) H. Heimburger

D056EH2F.JPG
 
D056EH2F ( 4,9 x 8,4)
(E) T. Rosenlöcher

D056EH2G.JPG
 
D056EH2G ( 4,9 x 8,4)
(E) Th. Könnicke

D056EH2I.JPG
 
D056EH2I ( 4,8 x 8,3)
(E) D. Kauka

D056EH2J.JPG
 
D056EH2J ( 5,9 x 8,9)
(E) D. Kauka

D056EH30.JPG
 
D056EH30 ( 9,1 x 6,2)
(E) H. Burger

D056EH32.JPG
 
D056EH32 ( 8,9 x 5,9)
(E) J. Frischmann

D056EH33.JPG
 
D056EH33 ( 9,1 x 6,0)
(E) J. Frischmann

D056EH34.JPG
 
D056EH34 ( 9,1 x 6,1)
(E) St. Thieme

D056EH35.JPG
 
D056EH35 ( 9,0 x 6,1)
(E) T. Rosenlöcher

D056EH36.JPG
 
D056EH36 ( 9,0 x 6,1)
(E) Th. Könnicke

D056EH50.JPG
 
D056EH50 ( 8,9 x 6,0)
(E) H. Burger

D056EH60.JPG
 
D056EH60 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

D056EH70.JPG
 
D056EH70 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

D056EH75.JPG
 
D056EH75 (10,2 x 7,2)
(E) H. Burger

D056EH76.JPG
 
D056EH76 (10,2 x 7,2)
(E) H. Burger

D056EH77.JPG
 
D056EH77 ( 9,2 x 6,2)
(E) H. Burger

D056EH78.JPG
 
D056EH78 (10,1 x 7,1)
(E) St. Thieme

D056EH80.JPG
 
D056EH80 (10,2 x 7,3)
(E) H. Burger

D056EH81.JPG
 
D056EH81 ( 8,2 x 6,1)
(E) H. Burger

D056EH82.JPG
 
D056EH82 ( 8,2 x 6,1)
(E) H. Burger

D056EH83.JPG
 
D056EH83 ( 8,1 x 5,9)
(E) Th. Furche

D056EH84.JPG
 
D056EH84 (10,1 x 7,1)
(E) St. Thieme

D056EH85.JPG
 
D056EH85 ( 8,1 x 5,8)
(E) Th. Furche

D056EH86.JPG
 
D056EH86 ( 8,0 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

D056EK01.JPG
 
D056EK01 (10,1 x 9,1)
(E) H. Burger

D056EK02.JPG
 
D056EK02 (10,1 x 9,2)
(E) H. Burger

D056EK04.JPG
 
D056EK04 (10,1 x 9,1)
(E) H. Burger

D056EK05.JPG
 
D056EK05 ( 8,5 x 11,1)
(E) H. Burger

D056EK06.JPG
 
D056EK06 ( 8,6 x 11,1)
(E) H. Burger

D056EK07.JPG
 
D056EK07 (10,1 x 9,1)
(E) H. Burger

D056EK08.JPG
 
D056EK08 ( 8,4 x 11,1)
(E) A. Wünsch

D056EM01.JPG
 
D056EM01 ( 6,6 x 7,3)
(E) H. Thomann

D056EM0A.JPG
 
D056EM0A ( 8,9 x 7,0)
(E) B. Niklasz
Sonderabfüllung für HO
D056EM0B.JPG
 
D056EM0B ( 9,0 x 7,0)
(E) H. Heimburger
Sonderherstellung für HO
D056EM10.JPG
 
D056EM10 ( 6,3 x 8,0)
(E) H. Heimburger

D056EM20.JPG
 
D056EM20 ( 5,0 x 8,3)
(E) H. Streithoff

D056EM21.JPG
 
D056EM21 ( 4,9 x 8,3)
(E) J. Frischmann

D056EM22.JPG
 
D056EM22 ( 6,0 x 9,2)
(E) H. Streithoff

D056EM23.JPG
 
D056EM23 ( 4,9 x 8,4)
(E) H. Thomann

D056EM24.JPG
 
D056EM24 ( 4,8 x 8,3)
(E) St. Thieme

D056EM25.JPG
 
D056EM25 ( 4,9 x 8,4)
(E) St. Thieme

D056EM26.JPG
 
D056EM26 ( 6,0 x 9,1)
(E) Th. Könnicke

D056EM27.JPG
 
D056EM27 ( 5,2 x 8,5)
(E) H. Heimburger

D056EM28.JPG
 
D056EM28 ( 7,9 x 5,1)
(E) St. Thieme

D056EM29.JPG
 
D056EM29 ( 5,0 x 8,4)
(E) H. Heimburger

D056EM2A.JPG
 
D056EM2A ( 5,1 x 8,3)
(E) T. Rosenlöcher

D056EM2B.JPG
 
D056EM2B ( 4,9 x 8,3)
(E) T. Rosenlöcher

D056EM2C.JPG
 
D056EM2C ( 5,0 x 8,5)
(E) T. Rosenlöcher

D056EM2D.JPG
 
D056EM2D ( 5,0 x 8,5)
(E) H. Thomann

D056EM2E.JPG
 
D056EM2E ( 5,4 x 8,6)
(E) H. Thomann

D056EM2F.JPG
 
D056EM2F ( 5,8 x 8,9)
(E) Th. Fricke

D056EM2G.JPG
 
D056EM2G ( 4,9 x 8,6)
(E) H. Heimburger

D056EM2H.JPG
 
D056EM2H ( 5,9 x 9,1)
(E) H. Heimburger

D056EM2T.JPG
 
D056EM2T ( 2,2 x 5,9)
(E) H. Burger

D056EM40.JPG
 
D056EM40 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

D056EM41.JPG
 
D056EM41 ( 9,1 x 6,2)
(E) St. Thieme

D056EM50.JPG
 
D056EM50 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D056EP01.JPG
 
D056EP01 ( 6,7 x 7,5)
(E) Th. Könnicke
Sonderabfüllung für HO
D056EP10.JPG
 
D056EP10 ( 6,8 x 8,7)
(E) B. Niklasz
Sonderabfüllung für HO
D056EP11.JPG
 
D056EP11 ( 6,9 x 8,6)
(E) B. Niklasz
Sonderabfüllung für HO
D056EP20.JPG
 
D056EP20 ( 4,9 x 8,5)
(E) H. Burger

D056EP21.JPG
 
D056EP21 ( 5,0 x 8,4)
(E) H. Streithoff

D056EP22.JPG
 
D056EP22 ( 5,0 x 8,5)
(E) St. Thieme

D056EP23.JPG
 
D056EP23 ( 4,9 x 8,6)
(E) H. Thomann

D056EP24.JPG
 
D056EP24 ( 5,0 x 8,5)
(E) Th. Könnicke

D056EP25.JPG
 
D056EP25 ( 4,9 x 8,3)
(E) D. Kauka

D056EP28.JPG
 
D056EP28 ( 8,2 x 5,3)
(E) H. Burger

D056EP29.JPG
 
D056EP29 ( 8,1 x 5,3)
(E) St. Thieme

D056EP2A.JPG
 
D056EP2A ( 8,0 x 5,1)
(E) H. Heimburger

D056EP40.JPG
 
D056EP40 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

D056EP41.JPG
 
D056EP41 ( 9,0 x 5,9)
(E) H. Thomann

D056EP42.JPG
 
D056EP42 ( 9,1 x 6,2)
(E) H. Thomann

D056EP43.JPG
 
D056EP43 ( 9,0 x 6,2)
(E) Th. Könnicke

D056EP50.JPG
 
D056EP50 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D056EP51.JPG
 
D056EP51 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Thomann

D056EP60.JPG
 
D056EP60 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

D056EP61.JPG
 
D056EP61 ( 9,0 x 6,1)
(E) Th. Furche

D056EP62.JPG
 
D056EP62 ( 9,0 x 6,1)
(E) M. Graul

D056EP65.JPG
 
D056EP65 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

D056EP66.JPG
 
D056EP66 ( 9,1 x 6,2)
(E) H. Burger

D056EP67.JPG
 
D056EP67 ( 9,1 x 6,1)
(E) St. Thieme

D056EP68.JPG
 
D056EP68 ( 9,0 x 6,1)
(E) Th. Könnicke
Goldrand
D056EP70.JPG
 
D056EP70 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D056EP73.JPG
 
D056EP73 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

D056EP74.JPG
 
D056EP74 (10,2 x 7,1)
(E) H. Burger

D056EP75.JPG
 
D056EP75 (10,2 x 6,9)
(E) Th. Furche

D056EP76.JPG
 
D056EP76 (10,2 x 7,2)
(E) H. Burger

D056EP77.JPG
 
D056EP77 ( 9,2 x 6,1)
(E) H. Burger

D056EP78.JPG
 
D056EP78 (10,2 x 7,2)
(E) H. Burger

D056EP79.JPG
 
D056EP79 ( 9,2 x 6,2)
(E) H. Burger

D056EP7A.JPG
 
D056EP7A (10,1 x 7,1)
(E) St. Thieme

D056EP7B.JPG
 
D056EP7B (10,2 x 7,2)
(E) St. Thieme

D056EP80.JPG
 
D056EP80 ( 9,2 x 6,2)
(E) H. Burger

D056EP90.JPG
 
D056EP90 ( 8,1 x 6,1)
(E) H. Burger
=1982 : 700 Jahre Finsterwalde
D056EQ01.JPG
 
D056EQ01 ( 2,2 x 5,9)
(E) Th. Fricke

D056EQ02.JPG
 
D056EQ02 ( 2,3 x 6,0)
(E) Th. Fricke

D056EQ10.JPG
 
D056EQ10 ( 2,4 x 6,0)
(E) B. Niklasz

D056EQ11.JPG
 
D056EQ11 ( 2,3 x 6,0)
(E) B. Niklasz

D056EQ12.JPG
 
D056EQ12 ( 2,3 x 6,0)
(E) B. Niklasz

D056EQ13.JPG
 
D056EQ13 ( 2,3 x 6,0)
(E) B. Niklasz

D056EQ14.JPG
 
D056EQ14 ( 2,3 x 6,0)
(E) B. Niklasz

D056EQ20.JPG
 
D056EQ20 ( 2,8 x 6,6)
(E) B. Niklasz

D056ES60.JPG
 
D056ES60 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D056ES61.JPG
 
D056ES61 ( 8,9 x 5,9)
(E) H. Burger

D056ES62.JPG
 
D056ES62 ( 9,0 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

D056ES70.JPG
 
D056ES70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

D056ES75.JPG
 
D056ES75 (10,0 x 9,1)
(E) H. Burger

D056ES76.JPG
 
D056ES76 (10,2 x 9,2)
(E) F. Häffner

D056ES77.JPG
 
D056ES77 (10,0 x 9,0)
(E) Th. Furche

D056ES78.JPG
 
D056ES78 (10,2 x 9,2)
(E) H. Burger

D056ES79.JPG
 
D056ES79 (10,0 x 9,1)
(E) M. Graul

D056ES7A.JPG
 
D056ES7A ( 9,9 x 8,9)
(E) A. Wünsch

D056ES7B.JPG
 
D056ES7B ( 9,8 x 8,9)
(E) A. Wünsch

D056ES80.JPG
 
D056ES80 (10,1 x 9,2)
(E) H. Burger

D056ES81.JPG
 
D056ES81 (10,1 x 9,3)
(E) H. Burger

D056ES82.JPG
 
D056ES82 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

D056ES83.JPG
 
D056ES83 (10,1 x 9,1)
(E) H. Burger

D056ES90.JPG
 
D056ES90 ( 8,1 x 6,1)
(E) H. Burger

D056ES91.JPG
 
D056ES91 (10,2 x 9,2)
(E) H. Burger

D056ET01.JPG
 
D056ET01 ( 6,6 x 7,3)
(E) H. Heimburger
HO-Sonderherstellung
D056ET02.JPG
 
D056ET02 ( 6,5 x 7,2)
(E) Th. Fricke
HO-Sonderherstellung
D056ET03.JPG
 
D056ET03 ( 6,7 x 7,5)
(E) Th. Fricke
Sonderherstellung für HO
D056ET04.JPG
 
D056ET04 ( 6,8 x 7,4)
(E) H. Heimburger
Sonderherstellung für HO
D056ET20.JPG
 
D056ET20 ( 5,1 x 8,4)
(E) St. Thieme

D056ET21.JPG
 
D056ET21 ( 5,0 x 8,4)
(E) J. Frischmann

D056ET22.JPG
 
D056ET22 ( 5,0 x 8,5)
(E) St. Thieme

D056ET28.JPG
 
D056ET28 ( 8,0 x 5,1)
(E) H. Burger

D056ET29.JPG
 
D056ET29 ( 7,9 x 5,1)
(E) H. Thomann

D056ET40.JPG
 
D056ET40 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

D056ET50.JPG
 
D056ET50 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D056ET51.JPG
 
D056ET51 ( 9,1 x 6,1)
(E) St. Thieme

D056ET60.JPG
 
D056ET60 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D056ET61.JPG
 
D056ET61 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

D056ET62.JPG
 
D056ET62 ( 9,1 x 6,1)
(E) St. Thieme

D056ET70.JPG
 
D056ET70 ( 9,1 x 6,2)
(E) H. Burger

D056ET75.JPG
 
D056ET75 (10,2 x 7,1)
(E) H. Burger

D056EX01.JPG
 
D056EX01 ( 6,8 x 7,6)
(E) H. Thomann

D056EX05.JPG
 
D056EX05 ( 8,0 x 5,0)
(E) H. Heimburger
=1961 : 1000 Jahre Landsberg

Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(D056F - B) 0684X Dessau - VEB Brau- und Malzkombinat Dessau, Werk Dessau

D056FB70.JPG
 
D056FB70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

D056FB71.JPG
 
D056FB71 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D056FB72.JPG
 
D056FB72 ( 9,0 x 6,0)
(E) J. Frischmann

D056FC70.JPG
 
D056FC70 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

D056FC71.JPG
 
D056FC71 ( 9,1 x 6,1)
(E) St. Thieme

D056FH70.JPG
 
D056FH70 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

D056FH71.JPG
 
D056FH71 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

D056FH72.JPG
 
D056FH72 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

D056FP70.JPG
 
D056FP70 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D056FP71.JPG
 
D056FP71 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

D056FS70.JPG
 
D056FS70 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

D056FS71.JPG
 
D056FS71 ( 8,9 x 6,0)
(E) H. Burger

D056FS72.JPG
 
D056FS72 ( 9,0 x 6,1)
(E) Th. Könnicke

D056FT70.JPG
 
D056FT70 ( 8,9 x 6,0)
(E) H. Burger

D056FT71.JPG
 
D056FT71 ( 9,0 x 6,0)
(E) St. Thieme


Sortierung nach Etikettenserie zum Verleger (1)
zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(D056G - B) 0684X Dessau - VEB GK Dessau, (Betrieb Dessau / Stammbetrieb)

D056GB70.JPG
 
D056GB70 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D056GB75.JPG
 
D056GB75 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

D056GB76.JPG
 
D056GB76 ( 9,2 x 6,0)
(E) H. Burger

D056GB77.JPG
 
D056GB77 ( 8,9 x 6,1)
(E) H. Burger

D056GB78.JPG
 
D056GB78 ( 8,9 x 6,0)
(E) R. Podszun

D056GB80.JPG
 
D056GB80 ( 9,3 x 6,1)
(E) H. Burger
=1974 : 25 Jahre DDR
D056GB81.JPG
 
D056GB81 ( 8,2 x 6,1)
(E) H. Burger

D056GB82.JPG
 
D056GB82 ( 8,2 x 6,2)
(E) H. Burger

D056GB83.JPG
 
D056GB83 ( 8,0 x 6,0)
(E) T. Rosenlöcher

D056GB84.JPG
 
D056GB84 ( 9,0 x 6,0)
(E) anonym
=1974 : 25 Jahre DDR
D056GB85.JPG
 
D056GB85 ( 8,2 x 6,0)
(E) H. Burger

D056GB90.JPG
 
D056GB90 (10,1 x 7,2)
(E) H. Burger

D056GB91.JPG
 
D056GB91 (10,1 x 7,2)
(E) H. Burger

D056GB95.JPG
 
D056GB95 ( 8,2 x 6,0)
(E) H. Burger

D056GC70.JPG
 
D056GC70 ( 9,1 x 6,2)
(E) H. Burger

D056GH07.JPG
 
D056GH07 (10,1 x 7,1)
(E) H. Burger

D056GH08.JPG
 
D056GH08 (10,0 x 7,0)
(E) H. Burger

D056GH09.JPG
 
D056GH09 (10,0 x 7,0)
(E) J. Frischmann

D056GH70.JPG
 
D056GH70 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D056GH75.JPG
 
D056GH75 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D056GH76.JPG
 
D056GH76 ( 9,2 x 6,1)
(E) H. Burger

D056GH78.JPG
 
D056GH78 (10,1 x 7,3)
(E) H. Burger

D056GH79.JPG
 
D056GH79 ( 9,2 x 6,2)
(E) H. Burger

D056GH80.JPG
 
D056GH80 ( 9,2 x 6,1)
(E) H. Burger

D056GH81.JPG
 
D056GH81 ( 9,2 x 6,2)
(E) H. Burger

D056GH82.JPG
 
D056GH82 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

D056GH83.JPG
 
D056GH83 ( 9,2 x 6,2)
(E) H. Burger

D056GH84.JPG
 
D056GH84 ( 9,2 x 6,2)
(E) H. Burger

D056GH90.JPG
 
D056GH90 ( 8,2 x 6,1)
(E) H. Burger

D056GH91.JPG
 
D056GH91 ( 8,0 x 5,9)
(E) H. Burger

D056GH93.JPG
 
D056GH93 (10,2 x 9,1)
(E) St. Thieme

D056GK01.JPG
 
D056GK01 ( 8,0 x 8,5)
(E) H. Burger

D056GK02.JPG
 
D056GK02 (10,1 x 9,1)
(E) H. Burger

D056GK03.JPG
 
D056GK03 (10,1 x 9,1)
(E) H. Burger

D056GK04.JPG
 
D056GK04 (10,1 x 9,1)
(E) H. Burger

D056GK05.JPG
 
D056GK05 (10,1 x 9,1)
(E) H. Burger

D056GK07.JPG
 
D056GK07 (10,2 x 9,1)
(E) F. Häffner

D056GP04.JPG
 
D056GP04 (10,2 x 7,2)
(E) H. Burger

D056GP05.JPG
 
D056GP05 (10,0 x 7,2)
(E) H. Burger

D056GP70.JPG
 
D056GP70 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D056GP72.JPG
 
D056GP72 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D056GP73.JPG
 
D056GP73 ( 9,1 x 6,1)
(E) St. Thieme

D056GP75.JPG
 
D056GP75 ( 9,2 x 6,1)
(E) H. Burger

D056GP76.JPG
 
D056GP76 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

D056GP77.JPG
 
D056GP77 ( 9,0 x 6,1)
(E) H. Burger

D056GP80.JPG
 
D056GP80 (10,1 x 7,2)
(E) H. Burger

D056GP81.JPG
 
D056GP81 ( 8,1 x 5,9)
(E) H. Burger

D056GP82.JPG
 
D056GP82 ( 8,2 x 6,1)
(E) H. Burger

D056GP83.JPG
 
D056GP83 ( 8,2 x 6,0)
(E) H. Burger

D056GP84.JPG
 
D056GP84 ( 8,1 x 6,0)
(E) H. Burger

D056GP90.JPG
 
D056GP90 (10,1 x 9,2)
(E) H. Burger

D056GP91.JPG
 
D056GP91 ( 8,0 x 5,9)
(E) H. Burger

D056GP92.JPG
 
D056GP92 ( 8,0 x 5,9)
(E) H. Burger

D056GP93.JPG
 
D056GP93 ( 8,1 x 5,9)
(E) St. Thieme

D056GP94.JPG
 
D056GP94 ( 8,1 x 6,0)
(E) St. Thieme

D056GQ01.JPG
 
D056GQ01 ( 8,3 x 4,3)
(E) H. Burger

D056GQ02.JPG
 
D056GQ02 ( 8,2 x 4,3)
(E) H. Burger

D056GQ07.JPG
 
D056GQ07 ( 8,2 x 4,3)
(E) H. Burger

D056GS11.JPG
 
D056GS11 ( 8,2 x 6,0)
(E) H. Burger

D056GS60.JPG
 
D056GS60 ( 9,1 x 6,0)
(E) H. Burger

D056GS65.JPG
 
D056GS65 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D056GS66.JPG
 
D056GS66 ( 9,1 x 6,0)
(E) Th. Furche

D056GS67.JPG
 
D056GS67 ( 9,0 x 6,1)
(E) A. Wünsch

D056GS70.JPG
 
D056GS70 (10,1 x 9,1)
(E) H. Burger

D056GS71.JPG
 
D056GS71 (10,2 x 9,1)
(E) H. Burger

D056GS72.JPG
 
D056GS72 (10,1 x 9,1)
(E) H. Burger

D056GS80.JPG
 
D056GS80 ( 9,9 x 7,1)
(E) H. Burger
=1975 : 3. Freundschaftsfestival
D056GS81.JPG
 
D056GS81 (10,0 x 6,9)
(E) H. Burger

D056GS82.JPG
 
D056GS82 (10,3 x 7,2)
(E) H. Burger

D056GS83.JPG
 
D056GS83 (10,2 x 7,2)
(E) H. Burger

D056GS84.JPG
 
D056GS84 ( 9,1 x 6,2)
(E) St. Thieme
=1974 : 25 Jahre DDR
D056GS85.JPG
 
D056GS85 (10,1 x 7,1)
(E) A. Wünsch

D056GS8A.JPG
  Aufloesung 
D056GS8A ( 9,0 x 6,0)
(E) St. Mittenzwey

D056GS90.JPG
 
D056GS90 (10,2 x 9,1)
(E) H. Burger

D056GT01.JPG
 
D056GT01 (10,1 x 9,1)
(E) H. Burger

D056GT02.JPG
 
D056GT02 (10,1 x 9,1)
(E) D. Kauka

D056GT70.JPG
 
D056GT70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

D056GT71.JPG
 
D056GT71 ( 9,0 x 6,0)
(E) H. Burger

D056GT77.JPG
 
D056GT77 (10,1 x 7,1)
(E) H. Burger

D056GT80.JPG
 
D056GT80 (10,2 x 7,2)
(E) H. Burger

D056GT81.JPG
 
D056GT81 (10,2 x 7,2)
(E) H. Burger

D056GT82.JPG
 
D056GT82 ( 9,9 x 6,8)
(E) A. Wünsch

D056GX50.JPG
 
D056GX50 (10,0 x 7,2)
(E) Th. Könnicke

D056GX75.JPG
 
D056GX75 (10,2 x 8,3)
(E) H. Burger

D056GX76.JPG
 
D056GX76 (10,0 x 8,2)
(E) T. Rosenlöcher

D056GX77.JPG
 
D056GX77 (10,0 x 8,2)
(E) Th. Furche

D056GX78.JPG
 
D056GX78 (10,1 x 9,0)
(E) Th. Furche

D056GX79.JPG
 
D056GX79 ( 9,8 x 8,0)
(E) B. Speer

D056GX90.JPG
 
D056GX90 (10,2 x 9,1)
(E) H. Burger
=1988 : 775 Jahre Dessau
D056GX91.JPG
 
D056GX91 ( 9,9 x 8,8)
(E) A. Wünsch
=1990 :

Sortierung nach Etikettenserie zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(D056H - B) 0684X Dessau - Brauerei Dessau

D056HB71.JPG
 
D056HB71 ( 8,9 x 8,0)
(E) D. Kauka

D056HB72.JPG
 
D056HB72 ( 8,8 x 7,8)
(E) D. Kauka

D056HP70.JPG
 
D056HP70 ( 8,9 x 7,8)
(E) D. Kauka

D056HP71.JPG
 
D056HP71 ( 8,9 x 8,0)
(E) D. Kauka

D056HP90.JPG
 
D056HP90 ( 8,1 x 5,9)
(E) St. Thieme

D056HP91.JPG
 
D056HP91 ( 8,1 x 5,9)
(E) St. Thieme

D056HR01.JPG
 
D056HR01 ( 5,1 x 7,1)
(E) St. Thieme


zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl