15377 Buckow - A. Neumann

Sortierung nach Etikettenserie zur Brauerei
zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(B764A - V) 15377 Buckow - A. Neumann

Abfüllung von: B415A - VEB Berliner Brauereien
B764AB50.JPG
 
B764AB50 ( 2,9 x 7,8)
(E) H. Burger

B764AB51.JPG
 
B764AB51 ( 3,0 x 7,7)
(E) Th. Furche

B764AH30.JPG
 
B764AH30 ( 3,1 x 7,9)
(E) Th. Könnicke

B764AH60.JPG
 
B764AH60 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

B764AH61.JPG
 
B764AH61 ( 9,0 x 6,1)
(E) Th. Fricke

B764AH70.JPG
 
B764AH70 ( 3,0 x 7,8)
(E) Th. Fricke

B764AM50.JPG
 
B764AM50 ( 3,1 x 7,8)
(E) H. Burger

B764AM51.JPG
 
B764AM51 ( 3,2 x 8,0)
(E) Th. Könnicke

B764AP30.JPG
  neu 
B764AP30 ( 3,1 x 8,0)
(E) H. Heimburger

B764AP50.JPG
 
B764AP50 ( 3,0 x 7,8)
(E) Th. Könnicke


Sortierung nach Etikettenserie zur Brauerei
zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(B764B - V) 15377 Buckow - A. Neumann

Abfüllung von: B415B - VEB GK Berlin
B764BB70.JPG
 
B764BB70 ( 9,1 x 6,1)
(E) St. Thieme

B764BH60.JPG
 
B764BH60 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

B764BH61.JPG
 
B764BH61 ( 9,0 x 6,1)
(E) Th. Fricke

B764BM70.JPG
 
B764BM70 ( 9,1 x 6,1)
(E) H. Burger

B764BP70.JPG
 
B764BP70 ( 9,2 x 6,1)
(E) Th. Fricke


Sortierung nach Etikettenserie zur Brauerei
zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl

(B764C - V) 15377 Buckow - A. Neumann

Abfüllung von: B431F - VEB Bürger-Bräu Berlin
B764CH30.JPG
 
B764CH30 ( 2,8 x 7,6)
(E) Th. Fricke

B764CP30.JPG
  neu 
B764CP30 ( 2,9 x 7,6)
(E) H. Heimburger


zurück zur Brauerei-Verleger-Auswahl